Các Thắc Mắc Thường Hỏi về Vắc-xin COVID-19

Cập nhật Ngày 25 tháng 1, 2021

Với thông báo của Thống Đốc Hogan vào tuần trước rằng ngày 18 tháng Giêng, 2021, Maryland sẽ chuyển sang nhóm Ưu Tiên 1B (nhóm người từ 75 tuổi trở lên), đã gây ra sự bối rối và thất vọng về quy trình hoạt động. Đây là quy trình hoạt động cho cư dân Quận Montgomery:

 • Chúng tôi sẽ cung cấp một lịch trình cho các phòng khám khi có vắc-xin; tuy nhiên, mỗi tuần chúng tôi chỉ được thông báo trong vòng 2 đến 3 ngày về số lượng và ngày phân phối các liều cho tuần đó, vì thế, chúng tôi không thể đặt lịch trình cho các phòng khám cho đến khi chúng tôi có thông tin về điều đó.
 • Hàng tuần, trung bình chúng tôi nhận 7,500 liều.
  • Chúng tôi đang phối hợp với các bịnh viện địa phương để thăm dò việc phân phối bất cứ vắc-xin có thêm nào mà họ có sẵn.

At this time, the federal government is giving Maryland approximately 10,000 doses/day for over 1.5 million people who are eligible. Supply is very limited.


Muốn lấy hẹn, quý vị phải ghi danh trước.


Nếu quý vị là cư dân Quận Montgomery tuổi 75 trở lên VÀ không ở trong viện dưỡng lão hay cơ sở trợ giúp sinh hoạt:

 1. Ghi danh trước để lấy hẹn
 2. Khi chúng tôi nhận được thêm vắc-xin từ sở Y Tế Maryland, chúng tôi sẽ liên lạc để quý vị lấy hẹn.
  • Chúng tôi sẽ gởi điện thư hay tin nhắn, tùy thuộc vào thông tin của quý vị cung cấp khi ghi danh trước đây.
  • Chúng tôi cũng sẽ đăng tin trên trang mạng này.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tôi trên 65 tuổi. Tôi có đủ tiêu chuẩn để chủng vắc-xin bây giờ không?

Nhóm Ưu Tiên 1B dành cho người 75 tuổi trở lên. Người với tuổi từ 65 đến 74 ở Nhóm Ưu Tiên 1C.

Chúng tôi sẽ cung cấp nhiều chọn lựa thêm cho việc ghi danh trước khi các Nhóm Ưu Tiên được nhập thêm vào.

Làm cách nào ghi danh để có vắc-xin?

Xem chi tiết về ghi danh trước ở trên. Chúng tôi sẽ mở trung tâm gọi điện thoại cho việc ghi danh trước vào cuối tuần này. Số điện thoại sẽ đăng trên trang mạng này.

Tôi hiểu rằng Quận hiện không có vắc-xin. Tôi vẫn có thể ghi danh trước?

<-- Yes, you may preregister. We will schedule appointments as we receive vaccine doses from the Maryland Department of Health. -->

Vâng, bạn có thể ghi danh trước. Chúng tôi sẽ sắp xếp cho lấy hẹn khi nhận được vắc-xin từ Sở Y tế Maryland.

Tôi có phải chờ cho những người trong Nhóm Ưu tiên 1A được tiêm chủng vắc-xin xong hết rồi tôi mới có thể lấy hẹn được?

Chúng tôi sẽ tiếp tục tiêm chủng cho các Nhóm Ưu Tiên trong Giai đoạn 1A và cùng lúc chúng tôi cũng sẽ bắt đầu tiêm chủng cho các Nhóm Ưu Tiên trong Giai đoạn 1B. Lịch trình cho hẹn của chúng tôi tùy thuộc vào việc cung cấp vắc-xin từ Sở Y tế Maryland.

Tôi có thể tiêm vắc-xin ở tiệm thuốc gần nhà không?

Bốn tiệm thuốc của Giant Food sẽ có vắc-xin bắt đầu từ ngày 25 tháng 1 năm 2021. Các tiệm này ở Bethesda, Burtonsville, Gaithersburg (Kentlands) và Silver Spring. Xem trang mạng Maryland COVID-19 về vắc-xin để biết các cập nhật khi có. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật trang này khi chúng tôi biết thêm chi tiết.

Ai hiện đang nhận vắc-xin?

Quận Montgomery đang trong giai đoạn 1A về việc phân phối vắc-xin.

 • Nhân viên Quận đang tiêm chủng cho nhân viên y tế và nhân viên ứng phó tuyến đầu (nhân viên tiếp xúc với cư dân bị thương và bịnh)
 • Tiểu Bang đang cung cấp vắc-xin cho các bịnh viện để họ tiêm vắc-xin cho nhân viên.
 • Một hợp đồng liên bang thông qua CVS và Walgreens cung cấp vắc-xin trực tiếp cho cư dân và nhân viên viện dưỡng lão.

Xem bản Maryland COVID-19 Vắc-xin.

Bản Thu Thập Ý Kiến cho các nhà cung cấp

Các nhà phục vụ chăm sóc sức khỏe trong Quận chưa được cung cấp tiêm chủng từ các bệnh viện địa phương: cho DHHS biết tổng số nhân viên cần tiêm chủng. Khi DHHS nhận đươc vắc-xin, nhân viên y tế công cộng sẽ thông báo cho các nhóm và cung cấp cho họ một liên kết để lấy hẹn.

Vắc-xin COVID-19 Thăm Dò Ý Kiến Cộng Đồng Ghi danh nhận cập nhật về vắc-xin qua điện thư/tin nhắn *

* Đây là liên kết để biết cập nhật về chủng ngừa. Đó không phải là liên kết ghi danh cho việc chủng ngừa COVID-19.

Giai đoạn Dự kiến về phân phối
Giai đoạn 1 Xem chi tiết Nhóm Ưu Tiên Giai Đoạn 1

Giai đoạn 1A
 • Nhân viên y tế tuyến đầu
 • Nhân viên và cư dân viện dưỡng lão
 • Nhân viên ứng phó tuyến đầu
Giai đoạn 1B
 • Cư dân trên 75 tuổi
 • Nhân viên thiết yếu tuyến đầu
Giai đoạn 1C
 • Cư dân trên 65 tuổi
 • Những người có bịnh đặt biệt
Giai đoạn 2 Những người có bịnh đặt biệt
Giai đoạn 3 Dân số tổng quát

Các nguồn thông tin trợ giúp khác


Kể từ chiều, 25/01/2021

Liều nhận được 26,900
Liều nhận được 23,591
% Đã dùng 87.7%

Khi nào nhóm ưu tiên kế tiếp được tiêm chủng?

Dựa trên lượng vắc-xin nhận được, chúng tôi dự đoán sẽ chuyển sang Giai đoạn 1A, Bậc 3, trong vòng 7 đến 10 ngày tới, và giai đoạn 1B vào tháng 2 năm 2021. Sự diễn tiến của từng giai đoạn tùy thuộc vào việc cung cấp vắc-xin chúng tôi nhận được từ Tiểu Bang Maryland và chính phủ liên bang.

Thời điểm tiêm vắc-xin cho các nhóm ưu tiên tiếp tùy thuộc vào sự kết thúc của nhóm đầu tiên. Chúng tôi đoán cần thêm vài tuần để hoàn thành Giai đoạn 1A. Sau khi nhóm ưu tiên hiện tại được tiêm chủng, chúng tôi sẽ chuyển qua các nhóm tiếp theo.

Chủng ngừa chỉ được thực hiện theo hẹn. Chúng tôi sẽ cung cấp một liên kết để lấy hẹn khi chuyển qua các nhóm ưu tiên kế tiếp.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin này thông qua trang web, Cập nhật vắc-xin qua điện thư/tin nhắn, các kênh truyền thông xã hội và phương tiện truyền thông tin tức địa phương. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng các bản tin điện tử (chẳng hạn như bản tin hàng tuần của Quận Trưởngbản tin của Ủy viên Hội đồng.

Chúng tôi tuân theo hướng dẫn của CDC và Sở Y tế Maryland.

Giai đoạn 1C gồm những người mắc bệnh tiềm ẩn có nguy cơ làm tăng biến chứng trầm trọng, đe dọa tính mạng từ COVID-19. Chúng tôi đang chờ hướng dẫn bổ sung từ CDC cho những người có bịnh tiềm ẩn.

Vắc-xin sẽ được phổ biến rộng rãi trong năm 2021. Cuối cùng thì tất cả những ai muốn có vắc- xin đều có thể nhận được.

Cách lấy hẹn để tiêm vắc-xin (hiện không có sẵn cho đa số dân chúng)

Khi được thông báo bạn đủ điều kiện để chủng ngừa, bạn sẽ được cấp

 • một liên kết trực tuyến để lấy hẹn và
 • danh sách về các địa điểm và giờ làm việc của phòng khám.

Nếu bạn không có điều kiện truy cập mạng, chúng tôi sẽ cho bạn số điện thoại để gọi lấy hẹn.

Khi đến thời hạn chủng liều thứ hai, chúng tôi sẽ gởi tin nhắc để lấy hẹn.

Địa điểm chủng Vắc-xin

Chúng tôi hiện đang sử dụng các địa điểm phòng khám của Quận.

Chúng tôi đang kiếm các địa điểm ở các khu vực khác nhau của quận, bao gồm cả các trung tâm giải trí.

Khi được thông báo bạn đủ điều kiện để chủng ngừa, bạn sẽ được cấp

 • một liên kết trực tuyến để lấy hẹn và
 • danh sách về các địa điểm và giờ làm việc của phòng khám.

Tùy thuộc vào lượng vắc-xin hiện có, các bác sĩ tư có thể yêu cầu cung cấp vắc-xin cho bệnh nhân của họ một ngày gần đây. Các tiệm thuốc cũng có thể yêu cầu cung cấp vắc-xin cho họ.

Vắc-xin này có tác dụng như thế nào?

Vắc-xin COVID-19 mà chúng ta sẽ nhận được là vắc-xin mRNA. Không giống như nhiều loại vắc-xin khác đưa vi trùng đã bị làm suy yếu hoặc bất hoạt vào trong cơ thể chúng ta để kích hoạt phản ứng miễn dịch, vắc-xin mRNA chỉ dẫn các tế bào cách tạo ra một loại protein hay một mảnh protein kích hoạt phản ứng miễn dịch. Khi vắc-xin kích hoạt phản ứng miễn dịch đó, cơ thể chúng ta tạo ra các kháng thể và các kháng thể này sau đó bảo vệ chúng ta tránh mắc bệnh nếu chúng ta tiếp xúc với vi-rút thực sự.

Đa số các loại vắc-xin COVID-19, sẽ cần phải dùng hai liều vắc-xin. Dịch vụ trực tuyến PrepMod sẽ được sử dụng để xếp lịch hẹn và gửi tin nhắn nhắc hẹn cho người dân khi đến lúc cần chích liều vắc-xin thứ hai.

Các nguồn thông tin trợ giúp khác

Mọi người có nên đi chích ngừa COVID-19 không?

Có. Mức độ ảnh hưởng của COVID-19 tới đối với người mắc bệnh khác nhau rất nhiều, từ đau đầu nhẹ cho đến mắc bệnh nặng và thậm chí tử vong. Chủng ngừa sẽ bảo vệ quý vị, và cũng sẽ giúp bảo vệ những người xung quanh có thể dễ có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn do COVID-19. Mặc dù việc mắc COVID-19 có thể có tác dụng miễn dịch tự nhiên ở mức độ nhất định, chúng ta vẫn chưa biết nó có tác dụng trong bao lâu.

Ai quyết định việc phân phối ưu tiên vắc-xin?

CDC sẽ quyết định việc địa điểm và phân phối vắc-xin một cách công bằng, sau khi có ý kiến của Ủy Ban Cố Vấn về Các Phương Thức Chủng Ngừa (ACIP) và Các Học Viện Khoa Học Kỹ Thuật và Y Khoa Quốc Gia. Mặc dù các chính quyền tiểu bang và địa phương sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phân phối vắc-xin, họ không có thẩm quyền kiểm soát người nào sẽ ở trong nhóm ưu tiên được chỉ định.

Các nguồn thông tin khác

Chi phí vắc xin COVID-19 là bao nhiêu?

Vắc-xin COVID-19 sẽ được cung cấp miễn phí. Medicare, Medicaid và đa số các hãng bảo hiểm tư trả chi phí vắc-xin. Quận Montgomery sẽ đài thọ chi phí cho bất cứ ai không có bảo hiểm.

Quận hiện đang lên kế hoạch thiết lập các trạm chích ngừa để bảo đảm phân phối vắc-xin một cách công bằng.

Thông tin thêm về các lựa chọn chích ngừa qua Quận và các đối tác khác sẽ được chia sẻ rộng rãi khi chúng ta bước vào các giai đoạn phân phối tiếp theo.

Tôi có thể bị nhiễm COVID-19 từ thuốc chủng ngừa không

Vắc-xin COVID-19 không thể gây bệnh COVID-19 cho quý vị. Các loại vắc-xin hiện đang chờ phê chuẩn của Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) để sử dụng là vắc-xin mRNA, là các loại vắc-xin không sử dụng vi-rút còn sống gây bệnh COVID-19.

Vắc xin COVID-19 của mRNA chỉ dẫn các tế bào của chúng ta tạo ra một phần "protein đột biến" vô hại. Protein đột biến thường gặp trên bề mặt của vi-rút gây COVID-19. Hệ thống miễn dịch trong cơ thể biết được protein này không có sẳn trong người và bắt đầu tạo một phản ứng miễn dịch và tạo ra các kháng thể, giống như quy trình miễn dịch tự nhiên đối với COVID-19.

Làm thế nào để biết được vắc-xin COVID-19 là an toàn?

Vắc-xin COVID-19 đang áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn và hiệu quả như tất cả các loại vắc-xin khác ở Hoa Kỳ. Do đại dịch, việc kiểm nghiệm và sản xuất vắc-xin diễn ra đồng thời, tuy nhiên không có bước kiểm định an toàn nào bị bỏ qua.

Vắc-xin sẽ chỉ được chấp thuận nếu chúng vượt qua các tiêu chuẩn thử nghiệm nghiêm ngặt và hiệu quả do FDA đề ra. Các loại vắc-xin COVID-19 duy nhất mà FDA sẽ cho sử dụng ở Hoa Kỳ (qua phê chuẩn hoặc sắc lệnh cho phép sử dụng khẩn cấp) là những loại vắc-xin đáp ứng các tiêu chuẩn này.

Các nguồn thông tin khác

Vắc-xin có thể chấm dứt đại dịch không?

Tin tức về việc tạo ra một loại vắc-xin an toàn và hiệu quả để ngăn ngừa COVID-19 là bước đột phá trong cuộc chiến chống đại dịch này. Tuy nhiên, chỉ riêng vắc-xin sẽ không thể chấm dứt ngay đại dịch.

Vì việc sản xuất và phân phối vắc-xin sẽ mất thời gian, chúng ta sẽ tiếp tục chung sống với COVID-19 trong năm 2021.

Các biện pháp đề phòng ngừa an toàn hợp lý, như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc, rửa tay kỹ, và giảm tụ tập đông người vẫn sẽ rất quan trọng cho đến khi có thể chủng ngừa trên diện rộng.

Tôi có thể tìm hiểu thêm về Chương Trình Vắc-xin COVID-19 của tiểu bang Maryland ở đâu?

Để biết thông tin giải đáp chi tiết cho các thắc mắc về Chương Trình Vắc-xin COVID-19 của tiểu bang Maryland, xem mục các Thắc Mắc Thường Gặp trên website COVIDLink.

Các nguồn thông tin