Welcome to MC311 Customer Services

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng MC311 là nơi cung cấp thông tin và dịch vụ không khẩn cấp của chính quyền Hạt Montgomery. Quý vị có thể liên lạc với Trung tâm MC311 bằng cách gọi 311 khi ở trong Hạt hoặc gọi 240-777-0311 từ bất kỳ nơi nào, từ 7:00 sáng đến 7:00 tối, thứ Hai đến thứ Sáu.  Sử dụng liên kết trên trang này hoặc theo dõi chúng tôi trên twitter  @311MC311.

Hỗ trợ Dịch thuật

Khách hàng muốn tiến hành công việc với Hạt Montgomery bằng ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh có thể yêu cầu hỗ trợ dịch thuật. Trung tâm Dịch vụ Khách hàng MC311 cung cấp dịch vụ thông dịch ngôn ngữ với hơn 150 ngôn ngữ. Sau khi gọi 311, hãy nhấn số 2 để chọn tiếng Tây Ban Nha hoặc giữ máy để yêu cầu Đại diện dịch vụ khách hàng tiếp theo yêu cầu thực hiện cuộc gọi bằng ngôn ngữ mà quý vị chọn. Dịch vụ dịch thuật của chúng tôi sẽ luôn có sẵn cho quý vị.
Sử dụng công cụ Google translate ở cuối trang web này để xem trang web bằng ngôn ngữ mà quý vị chọn.
 • Câu hỏi Thường Gặp (FAQ)
 • Thẻ Nhắc

Câu hỏi Thường Gặp (FAQ)

 • H. 311 là gì?
 • Đ. 311 là số điện thoại mới của chính quyền Hạt Montgomery để tìm chương trình và dịch vụ của chính quyền.
 • H. Tôi có thể tra cứu thông tin và dịch vụ trực tuyến không?
 • Đ. Có. Truy cập vào  www.mc311.com. Trang web này hoạt động 24/7.
 • H. Các cuộc gọi yêu cầu cấp cứu y tế, báo cháy, gọi cảnh sát sẽ được xử lý như thế nào?
 • Đ. Nếu có một cuộc gọi đến văn phòng 311 thông báo về một tình huống khẩn cấp thực sự, thì cuộc gọi đó sẽ ngay lập tức được chuyển đến tổng đài 911 và Đại diện Dịch vụ Khách hàng 311 sẽ giữ máy để đảm bảo người gọi được kết nối đến đúng nơi cần thiết. Đối với các vấn đề khẩn cấp khác như chỗ ở khẩn cấp, sức khỏe tâm thần, bạo hành gia đình, lạm dụng trẻ em hoặc người lớn, người gọi sẽ ngay lập tức được chuyển đến Trung tâm Xử lý Khủng hoảng theo số 240-777-4000.
 • H. Tại sao nên gọi 311?
 • Đ. Giúp việc liên lạc với các bộ phận và dịch vụ của Hạt dễ dàng hơn và biết thêm nhiều thông tin hơn ngoài thông tin có sẵn trên mạng.
 • H. Tôi có thể gọi 311 khi đang ở ngoài Hạt không?
 • Đ. Có, bằng cách gọi số 240-777-0311.
 • H. Cuộc gọi đến số 311 bằng điện thoại di động có được miễn phí không?
 • Đ. Hãy tham vấn nhà cung cấp dịch vụ di động của quý vị vì mức phí có thể khác nhau. Một số nhà cung cấp không tính phí, nhưng các nhà cung cấp khác có thể tính phí.
 • H. Giờ làm việc của trung tâm cuộc gọi 311 như thế nào?
 • Đ. Trung tâm Dịch vụ Khách hàng mở cửa từ 7:00 sáng đến 7:00 tối, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Quý vị có thể truy cập trực tuyến bất cứ lúc nào, ngày hoặc đêm, tại   www.mc311.com.
 • H. Điều gì sẽ xảy ra khi tôi gọi 311?
 • Đ. Quý vị sẽ nghe thấy một thông báo ngắn chào đón quý vị đến với MC311 và yêu cầu quý vị chọn ngôn ngữ ưu tiên. Sau đó, quý vị sẽ được kết nối với một chuyên viên được đào tạo và có kiến thức chuyên môn để hỗ trợ quý vị.  Trung tâm Dịch vụ Khách hàng có hỗ trợ đa ngôn ngữ và được trang bị TDD/TTY cho người khiếm thính.
 • H. Khi nào tôi nên gọi 311?
 • Đ. Nếu quý vị cần thông tin về các dịch vụ và chương trình của Hạt Montgomery, muốn yêu cầu dịch vụ hay có than phiền hoặc lời khen về viên chức của Hạt, hãy gọi 311 hoặc truy cập vào  www.mc311.com.
 • H. Tôi có cần cho biết tên của mình khi gọi hoặc gửi email không?
 • Đ. MC311 sẽ thu thập thông tin mà quý vị cung cấp trong khi trao đổi với Đại diện Dịch vụ Khách hàng hoặc qua email.  MC311 sẽ chỉ thu thập những thông tin cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của quý vị. Người gọi đến MC311 có thể nhận xét hoặc yêu cầu thông tin và dịch vụ nào đó mà không cần cho biết tên.
 • H. Người gọi không thông thạo tiếng Anh có thể gọi 311 không?
 • Đ. Có. Một số Đại diện Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi nói được tiếng Tây Ban Nha.  Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ Khách hàng MC311 còn cung cấp dịch vụ thông dịch ngôn ngữ với hơn 150 ngôn ngữ. Sau khi gọi 311, hãy nhấn số 1, để lựa chọn tiếng Tây Ban Nha hoặc giữ máy để yêu cầu Đại diện dịch vụ khách hàng tiếp theo yêu cầu thực hiện cuộc gọi bằng ngôn ngữ mà quý vị chọn. Dịch vụ dịch thuật của chúng tôi sẽ luôn có sẵn cho quý vị. 
 • H. Điều gì sẽ xảy ra khi tôi gọi 311?
 • Đ. Đại diện Dịch vụ Khách hàng sẽ cung cấp thông tin mà quý vị yêu cầu hoặc gửi yêu cầu dịch vụ của quý vị đến bộ phận thích hợp. Quý vị sẽ nhận được số yêu cầu dịch vụ để có thể theo dõi trực tuyến tiến độ thực hiện yêu cầu hoặc thông qua cuộc gọi điện thoại sau đó.
 • H. Trung tâm Dịch vụ Khách hàng MC311 có giám sát tiến độ thực hiện yêu cầu của cư dân không?
 • Đ. Đại diện MC311 có thể kiểm tra tình trạng thực hiện yêu cầu dịch vụ, nhưng bộ phận cụ thể xử lý yêu cầu sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo hoàn thành công việc.
 • H. Tôi vẫn có thể gọi trực tiếp đến một bộ phận nếu biết số điện thoại của bộ phận đó không?
 • Đ. Quý vị vẫn có thể gọi đến số điện thoại trực tiếp, tuy nhiên, có khoảng 30 số của chính quyền hạt mà trước đây quý vị đã từng gọi hiện đã được chuyển tuyến sang trung tâm cuộc gọi 311.
 • H. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi sống trong ranh giới thành phố tự trị tại Hạt Montgomery?
 • Đ. Quý vị vẫn có thể gọi 311, tuy nhiên, quý vị có thể gọi trực tiếp cho văn phòng chính quyền thành phố địa phương nếu yêu cầu dịch vụ của quý vị thuộc thẩm quyền của văn phòng này.
 • H. Tôi có thể gọi 311 để hỏi thông tin về khối trường công hoặc Cao đẳng Montgomery không?
 • Đ. Thắc mắc về khối trường công hoặc Cao đẳng Montgomery vẫn sẽ được chuyển trực tiếp đến những tổ chức này.
 • H. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi gọi 311 ngoài giờ hành chính?
 • Đ. Quý vị sẽ nghe đoạn ghi âm thông báo về giờ làm việc và được chuyển hướng cuộc gọi sang 911 hoặc Trung tâm Xử lý Khủng hoảng trong trường hợp khẩn cấp.
 • H. Đường dây 311 sẽ vẫn làm việc trong các tình huống khẩn cấp phải không?
 • Đ. Trung tâm Dịch vụ Khách hàng MC311 sẽ hỗ trợ trong tất cả các quá trình ứng phó khẩn cấp của Hạt bao gồm thời tiết khắc nghiệt, sức khoẻ cộng đồng và các sự kiện an toàn cộng đồng.
 • H. Tôi có thể đăng ký làm chứng tại phiên điều trần công khai bằng cách gọi 311 không?
 • Đ. Cuộc gọi của quý vị sẽ được chuyển hướng đến cơ quan chịu trách nhiệm xử lý đăng ký tham gia điều trần công khai.
 • H. Tôi có thể gọi 311 để hỏi về việc tuyển dụng của chính quyền Hạt Montgomery không?
 • Đ. Có. Đại diện Dịch vụ Khách hàng MC311 có thể trả lời câu hỏi của quý vị và hướng dẫn cách nộp đơn ứng tuyển cho Hạt.
 • H. Tôi có thể đặt lịch hẹn tại phòng khám sức khỏe của Hạt bằng cách gọi 311 không?
 • Đ. Không. Quý vị vẫn sẽ phải trao đổi trực tiếp với phòng khám sức khỏe để đặt lịch hẹn. Nhân viên tiếp nhận cuộc gọi của MC311 sẽ chuyển các cuộc gọi này đến phòng khám sức khỏe phù hợp. 

Đặc điểm của MC311

 311 là số điện thoại để cung cấp thông tin và dịch vụ không khẩn cấp của chính quyền Hạt Montgomery. Đối với các cuộc gọi khẩn cấp, cư dân nên gọi 911.

 • 311 cho phép khách hàng gọi đến một số điện thoại dễ nhớ để tiếp cận thông tin và dịch vụ của Hạt Montgomery.
 • Khách hàng cũng có thể tiếp cận thông tin, tạo hoặc theo dõi yêu cầu dịch vụ trên trang web tại www.mc311com.
 • Giờ làm việc là từ 7:00 sáng đến 7:00 tối, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Đối với dịch vụ 24/7, hãy truy cập vào www.mc311com.
 • Luôn có người đại diện đã qua đào tạo nói được tiếng Tây Ban Nha trực điện thoại, cũng như dịch vụ thông dịch ngôn ngữ đối với các ngôn ngữ khác.
 • TTY cũng có sẵn bằng cách gọi 301-251-4850.
 • Đại diện dịch vụ khách hàng và hệ thống trực tuyến sử dụng cơ sở dữ liệu mới nhất về thông tin và dịch vụ của chính quyền Hạt. Cơ sở dữ liệu này có thể được cập nhật liên tục để có sẵn các dữ kiện mới nhất.
 • Hệ thống 311 có thể nhanh chóng kết hợp thông tin theo thời gian thực trong trường hợp khẩn cấp/sự kiện cộng đồng, như vỡ đường ống nước, dịch cúm H1N1 hoặc sự cố liên quan đến thời tiết.

Số Điện thoại của MC311

 • Trong Hạt Montgomery, hãy gọi 311
 • Bên ngoài Hạt Montgomery, hãy gọi 240-777-0311
 • Số TTY là 301-251-4850
Lưu ý: Gọi 911 trong trường hợp khẩn cấp
Trang web: www.mc311.com